Finansavimas

Ortognatinis gydymas yra labai įvairus ir jo kainą apibendrinti sudėtinga, nes kiekvienam pacientui yra sudaromas individualus gydymo planas. Gydymas susideda iš trijų pagrindinių etapų:

1. Ortodontinis gydymas

Trukmė: 1.5-2 metai
Orientacinė kaina: apie 1200-2400 Eur.

2. Priešoperacinis paruošimas ir planavimas

Kas įtraukta: veido kompiuterinis planavimas, sąkandžio ir veido planavimas ir simuliavimas, pagalbinių priemonių ir instrumentų gamyba, laboratorijų išlaidos ir išlaidos skaitmeninėms technologijoms.
Orientacinė kaina: šio etapo kaina priklauso nuo sąkandžio anomalijos sunkumo, todėl ji gali būti apskaičiuota tik po pirminės konsultacijos.
Ar galimas finansavimas? Planavimo ir paruošimo išlaidų ligonių kasos neapmoka. Pacientams, turintiems medicininį draudimą, dalį išlaidų neretai sutinka apmokėti draudimo kompanijos.

 

3. Ortognatinė žandikaulių operacija

Orientacinė kaina: šio etapo kaina yra aktuali tuo atveju, jeigu operacija atliekama privačioje įstaigoje. Kaina yra nustatoma pagal įstaigoje galiojančius įkainius: orientacinė vieno žandikaulio operacijos kaina - apie 1200 EUR, dviejų žandikaulių - apie 2500 EUR. Ar galimas finansavimas? Visų stacionare atliktų tyrimų kainą, operacijos ir medikamentinio gydymo išlaidas apmoka ligonių kasos, jei operacija atliekama valstybinėje įstaigoje, o pacientas yra socialiai draustas Lietuvos pilietis. Atliekant operaciją privačioje įstaigoje dalį ar visas gydymo išlaidas esant medicininiam draudimui gali padengti draudimo kompanijos.

 

4. Informacija apie ligonių kasas 

*** Ar reikia turėti siuntimą, norint pradėti ortognatinį gydymą?

Norint pradėti ortodontinį gydymą breketais, joks nukreipimas nereikalingas. Dažniausiai, gydymo pradžioje, ortodontas prašo gydymo plano, kurį sudaro chirurgas. Todėl rekomenduojama jau gydymo pradžioje pasirinkti chirurgą ir su juo išsiaiškinti, kokiose įstaigose jis dirba ir ar tos įstaigos turi sutartis su ligonių kasomis. Kartais pasitaiko taip, kad pacientas pasirenka ligoninę, kurioje nedirba veido-žandikaulių chirurgai, galintys atlikti šias operacijas, o kartais pasirinktas chirurgas nedirba ligoninėje, kuri turi sutartį su ligonių kasomis.

 

*** Ar aš galiu tikėtis, kad ligonių kasa kompensuos ortognatinę operaciją?

Visos valstybinės gydymo įstaigos turi sutartis su ligonių kasomis. Dvi didžiausios valstybinės įstaigos, turinčios galimybę teikti veido ir žandikaulių chirurgijos paslaugas, yra LSMU Klinikos ir Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika. Jei operacija bus atliekama vienoje iš šių įstaigų, gydymo ligoninėje išlaidos bus apmokamos ligonių kasų.

  

*** Aš norėčiau gauti oficialų nukreipimą operaciniam gydymui, kad operacija ir breketai būtų kompensuoti.

Gydymo plano pristatymo metu yra suteikiama informacija apie tai, kad ortodontinis gydymas gali būti kompensuojamas nepilnamečiui pacientui ir / arba pacientui, kuris turi lūpos / alveolinės ataugos / gomurio nesuaugimą. Jei jūs patenkate į šias kategorijas, gydymo išlaidos bus kompensuotos.

Operacija yra kompensuojama ligonių kasų, jei gydymo įstaiga, kurioje atliekama operacija, sudariusi sutartį su ligonių kasomis. Tačiau kompensuojama tik pati operacija, o ne pasiruošimas jai. Kol kas neaišku, ar po dvejų metų (kai, apytiksliu vertinimu, galėtų būti baigtas Jūsų ortodontinis gydymas ir paskirta operacijos data) planavimas ir pasiruošimas operacijai, kurie sudaro labai didelę visų darbų dalį, bus kompensuojami ligonių kasų. Šį klausimą reikia užduoti operuosiančiam chirurgui arba ligoninei, į kurią kreipsitėa šios paslaugos.

 

*** Kur būtų atliekama ortognatinė operaija?

Pagrindinė vieta, kur šiuo metu atliekame ortognatines operacijas, yra Kardiolitos klinikos. Šioje įstaigoje šiuo metu galime užtikrinti geriausią paslaugų kokybę ir pacientų priežiūrą.

Tačiau Kardiolitos klinikos neturi sudariusios sutarties su ligonių kasomis.

 

*** Kaip vyksta ortognatinis gydymas ir planavimas?

Pacientas atvyksta konsultacijai (veido ir burnos nuotraukos, rentgeno nuotraukos ir modeliai). Sudaromas gydymo planas. Pagal sudarytą gydymo planą pradedamas ortodontinis gydymas Jūsų pasirinktoje įstaigoje pas pasirinktą ortodontą. Kai pacientas ortodontiškai paruoštas, atliekama žandikaulių operacija. Sugijus po operacijos, laukia ilgas ne mažiau vienerių metų trunkantis pooperacinis priežiūros periodas pas tą patį chirurgą ir baigiamasis ortodontinis gydymas pas tą patį ortodontą.

 

*** Ką reikia daryti, kad operacija būtų kompensuota?

Daryti nereikia nieko, nes viskas įvyksta automatiškai. Jums nereikia už operaciją mokėti, jei ji atliekama įstaigose, sudariusiose sutartį su ligonių kasomis.